Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 27 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław

Zawody u Stóp Góry Grodowej

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_ART_315_n_a_(7).jpgW dniu 19.10.2019 r. Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk organizowało bieg U Stóp Góry Grodowej w którym brały udział dziewczynki ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Razem” w Skorkowie - Marta Pawińska, Amelia Wijas oraz Adrianna Nykiel. Nasze dziewczynki uzyskały następujące wyniki 4 miejsce zajęła Amelia Wijas, 9 miejsce Adrianna Nykiel, 12 miejsce Marta Pawińska. Po biegu na dystansie 1600 m odbyły się zawody łucznicze organizowane po raz pierwszy w Ćmińsku.

W zawodach wzięli udział łucznicy z województwa świętokrzyskiego ULKS Włoszczowice, Stella Kielce, Strzała Skorków oraz Aktywny Ćmińsk. Niestety wysiłek i trud biegu był widoczny na torach łuczniczych gdzie Nasze łuczniczki uzyskały następujące wyniki: 7 miejsce - Adrianna, 9 miejsce – Amelia, 13 miejsce – Marta.

Stowarzyszenie „Aktywny Ćmińsk” w Gminie Miedziana Góra powstało w grudniu 2015 r. i ma na celu:
1. Działanie na rzecz społeczności lokalnej, organizacja i wspieranie życia społecznego, sportowego, kulturalnego i integracji międzypokoleniowej mieszkańców.
2. Upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu, promującej zdrowy styl życia i profilaktykę antyuzależnieniową, ochronę i promocję zdrowia.
3. Upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej, promocja, rozwój turystyczny i gospodarczy miejscowości Ćmińsk, gminy Miedziana Góra i Regionu Świętokrzyskiego, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i promocji naturalnych walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy.
4. Popularyzowanie wartości patriotycznych, wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania wartości, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Inicjowanie rozwoju zawodowego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom.
6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, wspieranie podstawowych funkcji rodziny, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, wyrównywanie szans edukacyjnych i organizowanie różnych form wypoczynku.
7. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, działalności charytatywnej, pomocy społecznej, działalności na rzecz pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocja i organizacja wolontariatu.

 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA    

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00