17/06 2021

Borowiec z siecią kanalizacyjną

b_150_100_16777215_00_images_stories_2021_ART_161_n_1.jpgW dniu 09.06.2021r dokonano odbioru końcowego zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowiec. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "KAR-WAT" Jolanta Karwat, Ociesęki 41a, 26-035 Raków. Przedmiotem inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U fi 200 mm i 160 mm o łącznej długości 2.687,00 mb oraz z rur ciśnieniowych PE fi 90 mm i 63 mm o łącznej długości 1.123,00 m wraz z przykanalikami. 

Zakres robót obejmował wykonanie robót ziemnych i montażowych kanałów głównych i bocznych, przykanalików, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni dróg i przejazdów, wykonanie przejść pod drogami i ciekami, dostawę i montaż pompowni sieciowej ścieków oraz włączenie w istniejący monitoring, dostawę i montaż przepompowni przydomowej, skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym oraz rekultywację gruntów.

Wartość robót wyniosła 1 471 102,84 zł. Wartość umowy uzupełniającej związanej z budową dodatkowych przykanalików wyniosła 20 989,53 zł.

 Galeria  Galeria  Galeria  Galeria
 Galeria  Galeria  Galeria