17/06 2021

Zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej

b_150_100_16777215_00_images_stories_2021_ART_162_n_1.jpgW dniu 07.06.2021r dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola  Świdzińska wraz z połączeniem, zlewnia Oleszno - etap IV”. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "KAR-WAT" Jolanta Karwat, Ociesęki 41a, 26-035 Raków. Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Świdzińska z rur PVC-U fi 200 mm o łącznej długości 4.467,50 mb wraz z jej połączeniem z siecią kanalizacyjną w msc. Oleszno. Zakres prac obejmował również budowę 49 szt. przyłączy domowych z rur PVC-U fi 160mm o łącznej długości 1.390,50 mb .

Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych i montażowych kanałów zbiorczych i przykanalików, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni dróg i przejazdów, wykonanie przejść pod drogami i ciekami, skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym oraz rekultywację gruntów.

Zakres rzeczowy:

Kanalizacja zbiorcza o łącznej długości 4.467,50 mb;

Przykanaliki w ilości 49 szt. o łącznej długości 1.390,50 mb.

Wartość robót wyniosła 2 044 393,38 zł. Wartość umowy uzupełniającej związanej z budową dodatkowych przykanalików i montażu trójników na sieci głównej wyniosła 106 231,93 zł.

 Galeria  Galeria  Galeria  Galeria