OLESZNO, par. Wniebowzięcia NMP
Dekanat włoszczowski:

Tel. 413918013

liczba wiernych: 2507

 

 Rys historyczny.

Parafia powstała prawdopodobnie na początku XIV w. Pier­wotny drewniany kościół parafialny został wzniesiony w Chotowie, w XIV w. był bliski ruiny. Na początku XVII w.założono fundamenty nowego kościoła w 01e­sznie, jego budowę ukończono w 1680 r., konsekrował go w 1685 r. bp Włady­sław Silnicki, sufragan wileński. Po pożarze w 1732 r. kościół został odbudo­wany, był odnawiany i konserwowany po drugiej wojnie światowej, malowany w latach 1963-1964. Kościół jest murowany, wczesnobarokowy, nawa prosto­kątna, dwuprzęsłowa, prezbiterium węższe, jednoprzęsłowe, zamknięte półko­listą apsydą. Ołtarze wczesnobarokowe, w głównym ołtarzu słynący łaskami obraz MB z Dzieciątkiem, przeniesiony z Chotowa do Oleszna w 1680 r. Obraz był przyozdobiony koronami sprzed 1833 r., korony skradziono w nocy z 20 na 21 lipca 1983 r., ponownej koronacji dokonał bp Stanisław Szymecki 11 VII 1985 r. Gruntowny remont organów przeprowadzono w 1956 r.

Księgi metrykalne: ochrzczonych i zmarłych z lat 1810-1825 i od 1904 r., zaślubionych z lat 1810-1825 i od 1913 r.

Kronika parafialna od 1986 r.

Kaplice: Kaplica na cmentarzu w Olesznie z 1890 r. Kaplica w Świdnie z 1920 r.

Do parafii należą: Oleszno, Chotów, Dąbrówki, Kozia Wieś, Motycz­no, Ostra Górka, Porąbki, Rudnik, Świdno, Wola Świdzińska, Zabrody, Żeleźnica.

Odpusty parafialne: Wniebowzięcia NMP – 15.08

dodatkowy: MB Szkaplerznej – obch. w niedz. po 16.07

Poprzedni księża proboszczowie.

 • ks. Stanisław Orłowski – do 1965,
 • ks. Zdzisław Bartosz – 1965-1971,
 • ks. Jerzy Żmuda – 1971-1985.
 • ks. Ignacy Sepioło, KHK, wyśw. 1964, mian. 1986

 

Księża pochodzący z parafii.

 • ks. Michał Piskorek - 2013 (Kielce)
 • ks. Józef Omasta – 1936 (Salezjanin), +
 • ks. Stefan Mazurkiewicz – 1947 (Salezjanin),
 • ks. Stanisław Włodarski – 1971 (Wrocław),
 • ks. Adam Ziółkowski – 1977 (Kielce),
 • ks. Andrzej Tkacz – 1978 (Pallotyn),
 •  
 • ks. Orzeł Jacek – 2008 ( Kraków)  

 

Księża pochowani na miejscowym cmentarzu.

 • ks. Stanisław Orłowski – 1968.

 

 Proboszcz

 • ks. Jacek Szymański, wyśw. 1990, mian. 2012

 

Księża oraz wikariusze

 • ks. Mariusz Rozin mian. 2021

 

Obecne msze święte:

 • niedziela 8.00; 10,00; 12,00; 16,00
 • poniedziałek - sobota 7,00; 17,00 – maj, czerwiec, październik
 • poniedziałek - sobota 6,30; 7,00 - pozostałe miesiące