CPW ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Krasocin została złożona  następująca ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina
Krasocin

Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie

512

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

279

 

 

 

 

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla Gminy Krasocin : 7 158 412,31 zł

spotkanie konsultacyjneW związku z trwającym procesem diagnostycznym na rzecz opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2023–2030, Wójt Gminy Krasocin zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 03 października 2023r. (wtorek) o godz. 15:00, Sala Konferencyjna - Urząd Gminy Krasocin. Podczas spotkania zostaną przekazane Państwu najważniejsze informacje o dokumencie jakim jest Strategia – jego znaczeniu dla gminy, procedurze powstawania i zakresie merytorycznym opracowania.

Zaproszenie do konsultacji społecznych

 Biuro Projektów Neotrans Sp. z o.o. działając w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące realizowanej inwestycji pn.:

 „Projekt budowy obwodnicy Mieczyna w ciągu DW786”.

Projekt koncepcji przebiegu obwodnicy w trzech wariantach wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej urzędu Gminy w Krasocinie, a także na portalu Biura Projektów, materiały do pobrania pod linkiem:

logo czyste powietrzeWójt Gminy Krasocin informuje, że w dniu 3 kwietnia 2023r. o godz. 16:00 w gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie odbędzie się spotkanie dotyczące informacji o zasadach programu „Czyste Powietrze” z którego właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych mogą pozyskać bezzwrotne dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania oraz termomodernizację budynków. Serdecznie zapraszamy mieszkańców.

Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich w dniu 14.12.2022 roku w Urzędzie Gminy Krasocin w godzinach 9.30 - 11.30. Kontakt 800 800 440

Podkategorie