Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 30 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Zenobii, Edmunda, Przemysława

Gospodarka Odpadami

Odbiór odpadów komunalnych

Czytaj więcej...Przypominamy, że odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych (segregowanych), odbywa się co miesiąc. Dodatkowy odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbywa się od kwietnia do października zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej.
Harmonogram odbioru odpadów
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Czytaj więcej...

„LIST dla ZIEMI” OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROEKOLOGICZNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI

Czytaj więcej...W 2020 r., uczniowie w całej Polsce będą mieli możliwość napisania listu, a przedszkolaki wykonania rysunku. Akcję określają dwa słowa: EDUKACJA i DZIAŁANIE. Temat przewodni to gospodarka odpadami, promocja recyklingu oraz postawy i działania proekologiczne - są to bardzo istotne kwestie, które powinny każdego zainteresować. Ważne jest, aby przeciwdziałać paleniu śmieci w piecach domowych. Listy dla Ziemi powinny robić wrażenie by dorośli przejęli się tym, co dzieci proponują im do zrobienia, by robić małe, systematyczne kroki w kierunku ekologii, ochrony środowiska i własnego zdrowia. Liczymy na listy piękne, nieszablonowe, kreatywne.

Wójt Gminy Krasocin

Czytaj więcej...

Informacja na temat przyjmowania odpadow komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ulicy Ludowców 9A, tj. przy oczyszczalni ścieków w Krasocinie.
Punkt świadczy usługi w I i III poniedziałek miesiąca w godz.14.00 – 18.00 – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może nieodpłatnie przekazywać odpady zebrane w sposób selektywny tj.:

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Zgodnie z uchwała Rady Gminy Krasocin z dn. 4 sierpnia 2020 r. Nr XXIII/206/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, od dnia 1 października 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON (wyłącznie od samochodów osobowych)
Z TERENU GMINY KRASOCIN W PIERWSZEJ POŁOWIE 2020 ROKU

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE !!!

Od 18 maja 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasocinie (PSZOK) ul. Ludowców 9A, będzie ponownie otwarty w I i III poniedziałek miesiąca w godz. od 14.00 do 18.00.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cieślach im. bł. ks. J. Popiełuszki w konkursie Postaw na Słońce zajęli 4 miejsce w kraju!!!!

Od grudnia 2019r do lutego 2020r. Szkoła Podstawowa w Cieślach im. bł. ks. J. Popiełuszki brała udział w ogólnopolskim projekcie  „Postaw na Słońce” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Celem  projektu było upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), czyli urządzeń, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Projekt zakładał dwa konkursy filmowy oraz badawczy. Nasi uczniowie przystąpili do obu tych konkursów i miło nam poinformować, że w obu dostali się do finału zajmując 4 miejscu w kraju.

Czytaj więcej...

Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu

Serdecznie zapraszamy Państwa i Państwa uczniów do udziału w warsztatach on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”, które odbędą się 22 kwietnia w godzinach 11:40-13:45. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Czytaj więcej...

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00