4 października w Katowicach odbyła się uroczysta gala „Symbol Polskiej Samorządności 2018”, w której wzięli udział włodarze z blisko 30 miast i gmin. Wydarzenie organizowane po raz ósmy było okazją do wyróżnienia najlepszych samorządów w Polsce. Gmina Krasocin otrzymała tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2018”. Program Symbol, prowadzony jest w oparciu o ścisłą metodologię, jest programem potwierdzającym najwyższą jakość, skuteczność zarządzania i polityki zrównoważonego rozwoju.

Program ten prowadzony jest przez „Monitor Rynkowy” (niezależny dodatek dystrybuowany z „Dziennikiem Gazetą Prawną”) i „Monitorem Biznesu” (niezależny dodatek dystrybuowany wraz z „Rzeczpospolitą”). Nagrodę przyznaje Kapituła pod przewodnictwem Henryka Warkocza – prezesa TÜV Nord Polska. Przy ocenie w szczególności brane są pod uwagę osiągnięcia miast i gmin, których działalność może służyć za dobry przykład dla wszystkich polskich samorządów. Gmina Krasocin została doceniona przez Kapitułę za wyjątkową dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców, duże inwestycje w oświatę, rozwój infrastruktury oraz promocję kultury.

– Nagradzamy samorządy, firmy i organizacje za osiągnięcia, niezwykłe dokonania i szeroko pojętą jakość. Nagroda trafia do tych, którzy mogą uchodzić za symbol – tłumaczy Jakub Lisiecki, redaktor naczelny Monitora Rynku.

http://www.monitorrynkowy.pl/gmina-bezpieczna/