Wiatrak typu Holender przed renowacjąSymbolem Paryża jest Wieża Eiffel’a, Berlina – Brandenburska Brama, Nowego Jorku – Statua Wolności. Ale także Krasocin, niewielka miejscowość położona pomiędzy Kielcami a Częstochową, także posiada swój symbol. Jest nim wiatrak stojący na niewielkim wzgórku, przy wjeździe od strony Kielc. Nie drewniany, jak większość polskich wiatraków, ale murowany, zbudowany został w pierwszych latach kończącego się niebawem XX stulecia, ma swój pierwowzór gdzieś w odległej Holandii. Jest świadkiem kultury materialnej z okresu, w którym go zbudowano i dowodem szacunku do historycznego dziedzictwa przejawianego przez dzisiejszych mieszkańców i władze Krasocina, którzy przekazany im w spadku zabytek otaczają nie tylko szacunkiem ale również, co czasem bywa znacznie trudniejsze, codzienną i całkiem materialna opieką.

Wieś Gruszczyn leży w pobliżu Krasocina, a jeśli wierzyć Rawicie Witanowskiemu, to do roku 1877 Krasocin należał do „dóbr gruszczyńskich”. Gdy Rawita wędrował po tych okolicach przed stu laty: „przebrnąwszy piaski okalające Krasocin”, nie dochodząc do wsi Gruszczyn, wspiął się na „skaliste, pokryte niegdyś lasem, dziś ogołocone z roślinności wzgórze”. Na wzgórzu stał wiatrak (którego dziś już nie ma) i ruiny kościoła. Ówczesny stan ruin, dzięki akwareli Jana Olszewskiego, pozwala dość łatwo wyobrazić sobie, jak świątynia wyglądała przed popadnięciem w ruinę.

Gmina Krasocin ma bardzo bogatą historię oraz warte zobaczenia zabytki: zespoły dworsko-parkowe, kościoły, przydrożne kapliczki, wiatrak. Zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków są to:

Figura Marii Figura Marii na postumencie, posadowiona w lesie nieopodal dawnej wsi Biadaszek (dziś przysiółek), przy nieuczęszczanym trakcie z Oleszna do Włoszczowy. Wystawiona przez właściciela dóbr Oleszno i Włoszczowa Sergiusza Niemojewskiego, jako wotum dziękczynne za cudowne ocalenie po postrzale z broni palnej, którego sprawcami byli okoliczni kłusownicy.

Napis: /DZIĘKI SKŁADAM/ MATCE BOSKIEJ/ ZA. CUDOWNE OCALENIA/ DN. 14. KW. 1907 R/ .S N./