Podział administracyjny woj. kieleckiego w 1939r.Najdawniejsze dzieje Krasocina giną w mrokach historii. Najwcześniejszą ludność mezolityczną na obszarze Polski reprezentuje tzw. kultura komornicka (VIII tysiąclecie p.n.e.). Na znaleziska tej kultury natrafiono na wydmie "Pola pożydowskie" w Dąbrówce, gdzie ponadto odkryto narzędzia krzemienne innych kultur mezolitycznych: janisławickiej i chojnicko-pieńkowskiej. Zabytki z okresu przedrzymskiego, archeolodzy natrafili w Czostkowie i Olesznie a z okresu wpływów rzymskich w Świdnie. Pierwszy dokument historyczny dotyczący Krasocina ukazał się dopiero 24 kwietnia 1325 r. w Gnieźnie. Wystawił go arcybiskup gnieźnieński Janisław z okazji konsekracji kościoła w Fałkowie k/ Radoszyc i nadania mu dziesięciny ze wsi Krasocin. Za czasów Polski piastowskiej Krasocin z przyległościami należał do włości królewskich po dawnej dzielnicy sandomierskiej.