Herb Gminy KrasocinHerb gminy Krasocin przedstawia na tarczy dzielonej w pas w polu górnym, błękitnym, trzy lilie srebrne w pas, w polu dolnym, czerwonym, konia srebrnego, z kopytami złotymi i popręgiem czarnym, kroczącego.

 

Symbolika

Górne pole z trzema liliami nawiązuje do herbu Kapituły Gnieźnieńskiej. Tereny gminy Krasocin należały od średniowiecza do 1795 roku do archidiakonatu i dekanatu w Kurzelowie, który był jednostką administracyjną arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Pole dolne zaczerpnięte zostało z herbu Starykoń rodziny Szafrańców, która posiadała w XIV-XVI wieku rozległe dobra na terenie obecnego powiatu włoszczowskiego, w tym wsi Krasocin i Oleszno.

 

Historia

Jest to drugi wzór herbu, używany przez gminę Krasocin. Do roku 2013, inne było górne pole herbu - zawierało koronę złotą z wbitym toporem. Miało to symbolizować związki z domeną królewską - Krasocin do 1370 roku był własnością króla. Nowy wzór herbu, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej uchwalono 28 grudnia 2012 r. Ekspertyzę heraldyczną dla obu projektów przygotował dr Jerzy Michta.

 Herb gminy Krasocin do 2013 roku
 
 

 źródło: pl.wikipedia.org