Położenie i obszar Gminy Krasocin

mapa Polski z ukazaną lokalizacją gminy

Gmina Krasocin położona jest w zachodniej części woj. Świętokrzyskiego.

Jej powierzchnia wynosi 193,9 km2. Zamieszkuje ją 10 594 osoby. Funkcjonuje tutaj 26 jednostek osadniczych czyli sołectw. Od północnego wschodu gmina graniczy z Łopusznem, od południowego wschodu z Małogoszczem, od południowego zachodu z Włoszczową, od północnego zachodu z Kluczewskiem, Słupią i Przedborzem. Granice gminy mają charakter naturalny i sztuczny. W jej zachodniej i północnej części biegną one wzdłuż rzek: Czarnej i Czarnej Strugi zwanej Felisówką, a także skrajem lasów. Pozostałe granice są sztuczne.