herb gminy krasocinUPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zarządzenie w sprawie powolania komisji konkursowej w celu opiniowania zlożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

W dniu 26.01.2023 r. do Urzędu Gminy w Krasocinie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego „Razem” z siedzibą w Skorków 137, 29-105 Krasocin, na realizacje zadania publicznego pod nazwą: "Sportowe zajęcia taneczne - taniec nowoczesny", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ofertę uważa się za celową, a koszty adekwatne do zakładanych rezultatów.

15_23-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-opiniowania-zlozonych-ofert-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-lub-wsparcie-r.pdf

16 grudnia 2022 Stowarzyszenie MorsoManiacy i Stowarzyszenie KGW Oleszno przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie, Wicestarostą Włoszczowskim Łukaszem Karpińskim, radnymi z parafii Oleszno oraz Stowarzyszeniem Gospodyń z Własnej Woli zorganizowali wigilię dla osób starszych i samotnych. W czasie zbliżających się świąt nikt nie powinien być sam, samotny, dlatego też narodził się pomysł, aby spotkać się przy wspólnym stole.