W dniu 17.06.2022 r. do Urzędu Gminy w Krasocinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Karolinowie z siedzibą: Karolinów 21A, 29-105 Krasocin, na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Stroje na medal" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ofertę uważa się za celową, a koszty adekwatne do zakładanych rezultatów.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf