Zadanie Gminy Krasocin
pn. Doposażenie klasy w Szkole Podstawowej w Cieślach w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie"

o wartości 3 993,69zł, realizowane w 2021 roku
dofinansowano na podstawie umowy dotacji nr 6466/21 ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 3 993,69zł