Dofinansowano ze środków

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie i Wielkopolu"

Dofinansowanie 2 500 000

Całkowita wartość 5 104 510 zł