Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Gminnym „Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie. Kwota dofinansowania: 33 440,00 zł. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2021. Dofinansowano ze środków budżetu państwa.