Przedsięwzięcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie

pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Świdnie"

o wartości 6 100,00 zł realizowane w 2020 r.

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 2 590,06 zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3 509,94 zł.