GMINA KRASOCIN
realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Wartość projektu: 318 298,00 zł
W ramach projektu m.in. zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem, sprzęt serwerowy, licencje, przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa.