tabliczka informacyjnaRządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa stadionu sportowego w Bukowie

Dofinansowanie 8 728 362,90 zł