WODY POWIERZCHNIOWE

Gmina Krasocin leży w dorzeczach Pilicy i Białej Nidy. Największym ciekiem jest tu rzeka Czarna.

Głównymi jej dopływami są: Czarna Mieczyńska i Nowa Rzeka, rzeki te odwadniają północno-wschodnią stronę Pasma Przeborsko-Małogoskiego. Kolejne rzeki to Czarna Struga zwana Feliksówką i Chotówka. Odwadniają one obszar rozciągający się na południowy zachód od Pasma. Istnieje też spora grupa małych cieków nie posiadających własnych nazw. Na terenie gminy znajdują się naturalne zbiorniki wodne w Chotowie i Borowcu.