Wodociągi

Pierwsza inwestycje wodociągowe powstały w latach 80-tych. Był to wodociąg dla Skorkowa,

Lipia oraz części Bukowy który był budowany w czasie  budowy osiedla. Począwszy od pierwszych lat 90-tych samorząd gminy Krasocin zdecydował się na intensywne inwestowanie w budowę wodociągu na terenie całej gminy. Największym ujęciem jest Mieczyn z którego zasilane są np. Mieczyn, Huta Stara, Karolinów, Wojciechów, Lipia Góra, Ostra Górka, Brygidów, Podlewsko, Stojewsko, Jakubów, Rogalów, Borowiec, Świdno, Porąbki, Wola Świdzińska, Chotów.

- Ujęcie w Cieślach zasila Cieśle, Występy, część Bukowy, Gruszczyn, Niwiska Gruszczyńskie, oraz awaryjnie zasila Czostków z Dąbrówką.- Ujęcie w Koziej Wsi  zasila Kozią Wieś, Oleszno, Zabrody, Dąbrówki. Ujęcie w Sułkowie jest najnowocześniejsze i najmłodsze. Zasila ono Sułków Ostrów, Krasocin, Lipie, Nowy Dwór ,awaryjnie Ludynię.
- Ujęcie w Ludyni zasila tylko Ludynię , a awaryjnie może zasilać wszystkie miejscowości zasilane z ujęcia Sułków.
- Ujęcie w Czostkowie  zasila Zakład Silikatowy, Czostków i Dąbrówkę, awaryjnie może zasilać Niwiska oraz Gruszczyn.
- Ujęcie Krasocin zostało całkowicie wyłączone z eksploatacji z uwagi na ciągle pogarszający  się stan jakościowy  wody.
Żeleźnica zasilana jest z Mokrych Gór Gm. Przedbórz.

Obecnie trwają  prace projektowe na wymianę starej instalacji na ul. Szkolnej w Bukowie oraz na zasilanie pozostałych gospodarstw w Niwiskich Gruszczyńskich i Krasocińskich, na przedłużeniu się ul. Floriańskiej w Krasocinie i na ul. Kieleckiej w Olesznie. Na koniec 2006 roku 99% mieszkańców naszej gminy będą korzystać z wód głębinowych dobrej jakości. Pozostały 1% to pojedynczo położone zagrody co do których właściciele nie wyrażali woli przyłączenia się. Są również pojedyncze przypadki, gdzie ze względów kosztowych sieć nie została zbudowana. Przyjmując w gminie 11.160 osób tylko 20 rodzin jest jeszcze bez wodociągu i korzystają z własnych ujęć.

 Ostatnie lata to przyśpieszenie tępa budowy by szybko zakończyć wodociągowanie. Było to możliwe ponieważ okoliczności sprzyjały tj.
- udział własny Gminy Krasocin     
- udział społeczny
- dofinansowanie z Funduszy UE które wynosiło 75% na budowę wodociągu Ostrów , 52% Zabrody-Dąbrówki i 48% Skorków. Łącznie w gminie Krasocin wykonano 190 km sieci co daje 2350 przyłączy.

Zużycie wody za 1 rok wynosi około 200 tyś m3 .