Zgłaszanie reklamacji:

 

Informujemy, że zgonie z uchwałą Nr XVIII/174/16 Rady Gminy Krasocin, z dnia 21 czerwca 2016 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu   i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,

w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez Przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości przesyła reklamację o danej sytuacji w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej na adres Urząd Gminy Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, tel. 41 388 29 24 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz określenie przypadków i terminu  niewłaściwego świadczenia usługi.

Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego, a rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w pkt 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej, wymagającej dodatkowego wyjaśnienia, wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

 Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona reklamacja chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jakim ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w pkt 1.

Nieodebranie odpadów komunalnych w danym dniu oraz brak zgłoszenia tego faktu nie zwalnia Właściciela z obowiązku ponoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.