Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie Pani Zdzisława Robak wraz z Główną Księgową GOPS Krasocin Panią Wandą Sobczyk podpisała  umowę na opiekę wytchnieniową, z której skorzystają rodziny z Gminy Krasocin. Podpisanie umowy odbyło się 13 maja br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Jest to już kolejna umowa dla Krasocina w zakresie opieki wytchnieniowej. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że wydawanie żywności z „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020” odbędzie się w remizie OSP Chotów.