W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym We Włoszczowie, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Gminy Krasocin z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: - do Sądu Rejonowego we Włoszczowie - 2 ławników.

Informacja.pdf (1,36MB)

1. Karta zgłoszenia kandydata.PDF (238,17KB)
2. Lista osób popierających kandydataklauzula RODO.pdf (278,72KB)
3. Oświadczenie kandydata - postępowanie o przestępstwo.pdf (81,05KB)
4. Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska.pdf (81,03KB)
5. Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf (108,85KB)