SUROWCE MINERALNE

Teren gminy Krasocin jest zasobny w kopaliny mineralne. Należą do nich: wapienie, opoki, piaski, gliny, ziemie krzemionkowe i torfy.

W przysiółku Doły k. Ludyni występują złoża bentonitu. Są one mocno zarośnięte i nigdy nie były i nie będą eksploatowane.