LhoistDzień otwarty w Lhoist Bukowa Sp. z o.o. - 8 czerwca 2024 r. (sobota). Zwiedzanie odbywa się w 30 osobowych grupach od godziny 10.00 do 15.30. Rezerwacje od 16.05.2024 r. do 24.05.2024 r. pod nr. telefonu 41 3889 171 lub 77 4516 200.

 

 

 

 

Herb GminyUrząd Gminy w Krasocinie przypomina przedsiębiorcom, że w dn. 31 maja br. upływa termin na wniesienie II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r. Opłatę powyższą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin: Nr 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049. W przypadku niedokonania w powyższym terminie opłaty II raty, zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 2151 z późn. zm.) powiększonej o 30% tej opłaty.

Zdjęcie„Dobra współpraca szkoły i rodziców jest bardzo ważnym czynnikiem prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka”.

ZdjęcieMuzeum Chleba w Krasocinie będzie czynne od najbliższej soboty, tj. 11 maja 2024 r. w każdy weekend w godz. 13:00-17:00, do 29 września 2024 r.  włącznie.

ZdjęcieW piątkowe popołudnie, 10 maja 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie mieliśmy przyjemność gościć już po raz drugi, pochodzącego z Lipia, Jana Karlińskiego. Pan Jan promował swoją najnowszą książkę „Rejs łodzią życia” (2024), na spotkanie przybył wraz z dr. nauk humanistycznych Janem Łuczkowskim, autorem przedmowy do książki.