Czyte PowietrzeW ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Krasocin została złożona  następująca ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina

Krasocin

Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

464

268

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla Gminy Krasocin : 6 357 587,32 zł