Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

ZdjęcieW tym roku szkolnym już po raz trzeci przedszkolaki i uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej Przynieś Misia zorganizowanej przez Fundację Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei". Celem akcji była zbiórka zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. Warto pomagać Koordynatorami akcji w naszej szkole była p. A.Wilk, p. I. Kwaca i p. M. Kawka.

ZdjęcieKażdy duży i mały szkrab to wie, 26 lutego Światowy Dzień Dinozaura jest! Swoje święto ma wtedy także nasz biblioteczny Dinuś, dlatego obchody dnia dinozaura na dobre wpisały się w biblioteczny kalendarz. W poniedziałkowy ranek udaliśmy się więc z naszym Dinusiem na spotkanie z przedszkolakami z Samorządowego Przedszkola w Krasocinie.

Unknown. Photograph from the archives of Solidarność Walcząca, Poland., Public domain, Wikimedia CommonsŻołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Pixabay-wojskoZwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon - 24 są to ćwiczenia. Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań. Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące transportu i ruchu wojsk. Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można zaobserwować od 12 lutego.