Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
https://zpokrasocin.edupage.org/
  • ul. Floriańska 1,
  • 29-105 Krasocin
Telefon: 41 39 17 015