Gmina Krasocin, w ramach konkursu „WSPARCIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, realizuje zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Czostków”. Całkowita wartość projektu wynosi 21 928,52 zł. Dofinansowanie w kwocie 14 999,11 zł.