Realizacja „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2023.

(Nazwa zadania)

Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska,

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

i

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

dofinansowano w formie dotacji w kwocie 10 000,00 zł