Konkurs dla żłobka, przedszkoli oraz szkół z terenu gminy Krasocin „Super Zbieracz”- zbiórka puszek aluminiowych i metalowych. Edycja II.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska,

i

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

dofinansowano w formie dotacji w kwocie do 5000,00 zł