Gmina Krasocin realizuje zadanie „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Krasocinie”,
w ramach projektu „Dostępny samorząd- granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W ramach zadania zakupione zostały tablice tyflograficzne
i tabliczki w alfabecie Braille’a, które ułatwią osobom niewidomym i słabowidzących orientację w urzędzie oraz wokół niego. Zamontowane zostały stalowe balustrady
i pochwyty przy schodach oraz zamontowano automatycznie otwierane drzwi. Zakupiono również wideodomofon, który zostanie zamontowany przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w Krasocinie. W ramach zadania korzystano również
z usługi konsultacji w zakresie zgodności realizacji projektu
z Ustawą
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Koszt zadania: 180 772,90 zł.