Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina

Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz realizację działań przyjaznych środowisku.

Beneficjent: Gmina Krasocin.