Przedsięwzięcie Gminy Krasocin pn. 
„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasocin w 2022r.” 
o wartości 50 566,88 netto

Dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 9 922,50 zł,

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 9 922,50 zł

Powiatu Włoszczowskiego w kwocie 11 000,00zł