Plakat

Gmina Krasocin podpisała umowę na dofinasowanie zadania pn. „Utworzenie świetlicy wiejskiej w msc. Czostków” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego  Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze. Kwota dofinansowania: 106 750,00 zł.