Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie nawiązał partnerstwo ze
Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach w celu realizacji projektu
pt. Profilaktyka raka szyjki macicy - subregion południowy RPSW.08.02.02-26-0004/20

Celem partnerstwa jest wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka szyjki macicy poprzez zachęcenie kobiet do przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Wartość projektu: 1 456 974,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS 1 238 427,90 zł.
• Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego - subregion południowy, które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby.
• Obszar realizacji - gminy w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim, staszowskim, włoszczowskim.
• Grupa docelowa obejmuje minimum 4478 kobiet kwalifikujących się na badania w tym minimum 1344 kobiet będzie z obszarów tzw. „białych plam” (powiat pińczowski, kazimierski, opatowski). Minimum 896 kobiet, będą należeć do grupy kobiet, które do tej pory nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do minimum 6299 osób (5416 K i 883 M) w tym 30 lekarzy POZ (21 K i 9 M).
• Lider projektu: Świętokrzyskie Centrum Onkologii.
• Partnerzy: Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl oraz Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie.


Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.
Rejestracja na badania cytologiczne pod numerem telefonu ŚCO: 609 99 00 33
Rejestracja do cytomammobusa ŚCO: 661 911 300
Konsultacje lekarza POZ - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie: 690 280 460