Przedsięwzięcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie
pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Świdnie,
gm. Krasocin”
o wartości 1 057 984,50 zł, realizowane w 2022 r.
dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
w kwocie 100 000,00 zł
oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie
w kwocie: 100 000,00 zł