Zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Świdnie” sfinansowane zostało z następujących środków:

Gmina Krasocin: 627 984,50 zł
NFOŚiGW: 100 000,00 zł
WFOŚiGW w Kielcach: 100 000,00 zł
Województwo Świętokrzyskie: 30 000,00 zł
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej: 200 000,00 zł