wzór do plakatu 3 trapezy szare, jeden zółty

Gmina Krasocin/ Żłobek Gminny „Wesoły Wiatraczek” w Krasocinie 
informują, iż w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie” 
nr RPSW.08.01.01-26-0006/20 
utworzono 38 miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do 3 lat. Miejsca te zostaną utrzymane przez minimum 2 lata. 

Projekt pn. „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie” realizowany był przez Gminę Krasocin/Żłobek Gminny „Wesoły Wiatraczek” w Krasocinie w okresie od 01.11.2020r. do 31.12.2022r. ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” z poddziałania 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe)

logotypy mapydotacji

 

Plakat projektu.pdf