tablica informacyjnaRządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej   

Dofinansowanie 7 011 000,00 zł