tabliczka informacyjnaRządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Krasocin

Kompleksowa cyfryzacja jednostek publicznych Gminy Krasocin w ramach świadczenia usług publicznych

Dofinansowanie 1 736 023,11 zł