tabliczka informacyjnaDofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Remont drogi gminnej nr 335008T Świdno - Chotów w miejscowości Świdno.

Dofinansowanie 208 952 zł

Całkowita wartość 348 253 zł