Plakat 8 marcaMłodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin i Krasocka Kapela zapraszają na koncert z okazji Dnia Kobiet 8 marca o godzinie 18.00 w Placówce Kultury, ul Macierzy Szkolnej 2.

Zdjęcie grupowe z gali wręczenia nagród17 listopada o godzinie 15.00 rozpoczęła się gala wręczenia nagród laureatom XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka. Wydarzenie odbyło się w nowo powstałej Placówce Kultury w Krasocinie. W konkursie wzięło udział 132 uczestników, łącznie nadesłano 396 wierszy. Wiersze oceniało jury w składzie: Tadeusz Stolarski, Krystyna Cel, Jolanta Lichosik, Lena Łaskawska-Wolny oraz Aneta Siwek.

Przybyłych gości oraz laureatów tegorocznej edycji konkursu powitał prowadzący galę Marek Klapa. Przypomniał wszystkim obecnym postać Feliksa Raka – działacza ludowego, poety, pisarza. Nadesłane wiersze podsumował przewodniczący jury Tadeusz Stolarski. Przewodniczący wręczył również wyróżnionym uczestnikom specjalne nagrody książkowe.

ZdjęcieGminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie serdecznie zaprasza dzieci wraz z rodzicami do udziału w imprezie czytelniczej Noc Bibliotek 2023. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Absurd nie czytać". Początek o godzinie 17:00 w Wypożyczalni, ul. Floriańska 1, II piętro. W programie:

PLAKATGminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka. Zgłoszenia 3 wierszy przyjmowane są do 30 września (liczy się data stempla pocztowego). W konkursie udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z całej Polski. Przewidywane są nagrody rzeczowe, książkowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu. Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej www.biblioteka-krasocin.pl w zakładce KONKURSY. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ZdjęcieW dniach 13-14 września 2023 roku młodsi muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krasocina wraz z młodszą grupą mażoretek ”Aplauz” wzięli udział w wycieczce do jednego  z najpiękniejszych zakątków Małopolski – Ojcowskiego Parku Narodowego i Krakowa. W pierwszym dniu wycieczki młodzi artyści mogli podziwiać walory krajobrazowe parku. Oglądali ruiny zamku w Ojcowie, zwiedzali Grotę Łokietka, spacerowali Doliną Prądnika, podziwiali wapienne ostańce, takie jak: Igła Deotymy, Brama Krakowska, Maczuga Herkulesa oraz poznali wiele legend m.in. o Pustelni bł. Salomei czy Źródełku Miłości.