CPW ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Krasocin została złożona  następująca ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina
Krasocin

Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie

512

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

279

 

 

 

 

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla Gminy Krasocin : 7 158 412,31 zł