NIE WYTWARZAJMY TYLE ŚMIECI !

W dzisiejszych czasach wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, które po zużyciu produktu stają się odpadem. Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak zbieranie, transport czy unieszkodliwianie – a wszystkie te metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają nakładów finansowych, użycia energii i materiałów. Niesegregowane i niezagospodarowane śmieci, które każdy z nas wyrzuca każdego dnia, trafiają na wciąż powiększające się składowiska odpadów. Pamiętajmy jednak, że kosztami ich utrzymania jesteśmy przecież obciążani my wszyscy.

WEDŁUG STATYSTYK GUS, PRZECIĘTNY POLAK „PRODUKUJE” 320 KG ODPADÓW ROCZNIE!

Każdy z nas, mieszkańców, może w swoim domu podjąć działania sprzyjające ograniczeniu powstawania odpadów - dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.
Dobre praktyki w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów

1. Robiąc zakupy kupuj tyle ile naprawdę potrzebujesz.
2. Nie marnuj żywności.
3. Wybieraj produkty ekoznakowane (etykiety umieszczane na opakowaniu informują o tym, że jest to produkt przyjazny dla środowiska).
4. Kupuj napoje w opakowaniach zwrotnych.
5. Korzystaj z produktów wielokrotnego użycia, w tym opakowań, toreb, naczyń. Unikaj jednorazowych plastikowych sztućców, papierowych talerzyków, kubków itp.
6. Wypożyczaj (a nie kupuj) rzadko stosowany sprzęt i narzędzia.
7. Ogranicz korespondencję papierową. Zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków, wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej.
8. Korzystaj z poczty elektronicznej.
9. Drukuj dwustronnie.
10. Korzystaj z urządzeń o dłuższym okresie użytkowania (np. akumulatory a nie baterie).
11. Zanim wyrzucisz odpady zebrane selektywnie przygotuj je tak aby nadawały się do recyklingu (usuń zaciski, gumowe uszczelki, resztki żywności).
12. Rzeczy używane, których nie potrzebujesz (np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki, sprzęt sportowy) oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym.
13. Kompostuj odpady zielone ulegające biodegradacji, jeśli masz możliwość.
14. Korzystaj z sieci napraw sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

KOMPOSTOWANIE

to jedna z najlepiej sprawdzonych

METOD POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW.

KOMPOSTUJ

liście, trawę i gałęzie!!!

ZAPAMIĘTAJ! W KOPOSTOWNIKU MOŻESZ ZAGOSPODAROWAĆ POPIÓŁ DRZEWNY I GAZETY

Kompostowanie pozwala zmniejszyć o 30-50% ilość odpadów wywożonych na wysypiska. W przydomowym kompostowniku można przetworzyć nawet 300 kg odpadów w ciągu roku. Pamiętajmy, że prawidłowo przygotowany kompost jest przyjemny w dotyku, a zapachem przypomina ściółkę leśną. Czas oczekiwania na efekty to około 5-6 miesięcy. Jeśli kompostownik zostanie założony na wiosnę, to jesienią pierwsza porcja kompostu powinna być gotowa!

Zapobieganie powstawaniu odpadów