remontowana droga28 listopada odbył się odbiór wspólnej inwestycji Powiatu Włoszczowskiego i Gminy Krasocin pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin”. Zadanie, które uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zrealizował Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o z Nowin. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.139.036,86 zł, w tym: środki Unii Europejskiej - 501.094,81 zł, środki budżetu państwa - 33.406,32 zł, dotacja Gminy Krasocin - 250.800,00 zł, środki własne Powiatu Włoszczowskiego - 353.735,73 zł.