Sołectwo Występy Laureatem Konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"Sołectwo Występy znalazło się w gronie najlepszych inicjatyw w kraju podczas V edycji ogólnopolskiego konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Sołectwo Występy zajęło I miejsce w województwie świętokrzyskim i tym samym znalazło się wśród 16 finalistów w kraju. Finał konkursu odbędzie się podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej wspólnie z Biurem Prof.zw.dr hab.inż Jerzego Buzka Posła do Parlamentu i Urzędem Miejskim w Lublińcu, zatytułowanej "Szansa dla polskiej wsi – Europejski Zielony Ład". Podczas tej uroczystości, która odbędzie się 28 kwietnia  2022 roku spośród 16  finalistów, komisja wyłoni zwycięzcę i laureatów kolejnych miejsc oraz  wyróżnień.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich oraz promowanie dobrych praktyk realizowanych na terenach wiejskich dzięki funduszowi sołeckiemu. Fundusz sołecki służy mieszkańcom wsi i poprawia warunki życia społeczno-publicznego.Warto więc przez konkurs wyeksponować to co zostało zrealizowane.

Sołectwo Występy do konkursu "fundusz sołecki-inicjatywa lokalna" zgłosiło budynek świetlicy wiejskiej, który został zrealizowany przy pomocy funduszu sołeckiego. Budynek został rozbudowany z byłej mleczarni wiejskiej. Początkowo była wyremontowana sala, kuchnia i łazienka. Ogrzewanie budynku było elektryczne. W kolejnym etapie rozbudowy budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych umożliwiający swobodne poruszanie się po obiekcie. W nowo dobudowanej części wykonano łazienkę dla osób nn, salę ,magazyn oraz kotłownię wraz z instalacją CO dla całego obiektu zasilaną kotłem peletowym.

Dzięki funduszom sołeckim przeznaczonych na remont i rozbudowę świetlicy udało się w 2021 roku zakończyć realizację projektu. W realizację projektu zaangażowali się mieszkańcy Sołectwa Występy jak i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Występach oraz Gmina Krasocin. W obiekcie utworzono kącik muzealny w którym znajdują się  eksponaty, które były używane w dawnych czasach. Fundatorami eksponatów są ,mieszkańcy Sołectwa Występy. Dzięki temu kącikowi muzealnemu dzieci i młodzież  mogą zobaczyć jak żyło się dawniej na wsi i jakich używano narzędzi w życiu codziennym.
 
Pracując wspólnie dla dobra wsi mieszkańców lepiej się poznali i chętnie ze sobą współpracowali przy rozbudowie budynku. Mieszkańcy Sołectwa Występy są zadowoleni i dumni  z efektów swojej pracy. Ponadto poprawiła się architektura krajobrazu i podniosła się atrakcyjność wsi. Dzięki funduszom sołeckim  obiekt jest najlepszą inicjatywą dla Koła Gospodyń Wiejskich w Występach, gdzie aktywnie działając w swojej siedzibie osiągnęły sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym goszcząc niejednokrotnie w Pałacu Prezydenckim. Zdobywając I miejsce w Kraju w konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta R.P, będą  gościć niebawem w swojej siedzibie I Damę R.P Agatę Kornhauser- Dudę wraz z Małżonkiem Andrzejem Dudą Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wstyd będzie  Parę Prezydencką ugościć gdyż Koło Gospodyń i mieszkańcy Sołectwa Występy swą wielką siłą starą mleczarnie, w pałac przemieniło.