Wnioski o pomoc rządową tj.  dofinansowanie zakupu dekoderów i Telewizorów DVBT2/HEVC  - w placówkach Poczty PolskiejKancelaria Prezesa Rady Ministrów – Dział Cyfryzacji  informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji  została uruchomiona specjalna pomoc rządowa w formie  dofinansowania do zakupu zewnętrznego dekodera naziemnego DVBT2/HEVC  lub ewentualnego zakupu nowego telewizora.  Ma to związek z wejściem w życie ustawy  z dnia 24 lutego 2022r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Wnioski o  uzyskanie bonu rządowego 100 zł na zakup dekodera lub 250 zł na zakup nowego telewizora są przyjmowane w Placówkach Poczty Polskiej.

UWAGA ! Powyższa pomoc rządowa jest skierowana głównie do osób, których obecna sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu  odbiorczego. Więcej szczegółów pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dofinansowanie-do-dekodera-dvbt2