Światowy Dzień ZiemiPiosenka pt. „Ziemia, wyspa zielona” w wykonaniu Julki Gaik z klasy IV wprowadziła nas w obchody tegorocznego Światowego Dnia Ziemi. To święto jest obchodzone obecnie w 192 krajach przez ponad miliard ludzi. Po raz pierwszy Dzień Ziemi świętowano 22 kwietnia 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce Dzień Ziemi świętowano po raz pierwszy w 1990 roku. Dzień Ziemi to święto jednoczące obywateli bez względu na kolor skóry, religię, polityczne przekonania, uczące troski o dobro wspólne, uczące czym jest środowisko naturalne, przyroda, Ziemia i jak ludzie mają się wobec Ziemi zachowywać, by mogła służyć następnym pokoleniom. Patronem Ekologów jest św. Franciszek z Asyżu, który między innymi powiedział: „Tobie została powierzona Ziemia jak ogród - rządź nią z mądrością”. W dniu Święta naszej planety Ziemi klasa IV przedstawiła całej społeczności szkolnej scenkę teatralną pt. „NA RATUNEK ZIEMI”. Występujące istoty świata przyrody i żywioły (rośliny, zwierzęta, woda, ogień) apelowały do zgromadzonych, że Ziemia nie przetrwa, jeśli nie zjednoczymy się we wspólnym działaniu. Ziemia to planeta nadziei i razem powinniśmy jej bronić przed zniszczeniem i stąd wołanie do wszystkich:

- Ziemię macie tylko jedną, Ziemię piękną, Ziemię cierpliwą, Ziemię jedyną i nikt jej nie powtórzy …
- Każda forma życia jest wyjątkowa i zasługuje na szacunek!
- Las jest domem zwierząt, które lubią ciszę i spokój!
- Nie zamieniajcie rzek w ścieki, nie wrzucajcie do nich żadnych odpadków!
- Nie wprowadzajcie do powietrza substancji zanieczyszczających!
- Z umiarem stosujcie środki chemiczne przy uprawie gleby!
- Nie niszczmy naszej planety!

W naszej szkole tradycją jest, że przed Dniem Ziemi odbywa się konkurs o tytuł „Szkolny Ekolog”. Nagrody dla uczestników konkursu zostały sfinansowane ze środków Rady Rodziców. Oto jego wyniki:

W kategorii kas IV – V

trzecie miejsce zajęła: Nadia Mogielska z klasy IV
drugie miejsce zajął: Filip Kowalczyk z klasy V

Tytuł „Szkolny Ekolog” w roku szkolnym 2021/2022 zdobyła: Julia Piwońska z klasy V

W kategorii kas VII – VIII
trzecie miejsce zajął: Kacper Migacz z klasy VII A
drugie miejsce zajęła: Martyna Dzięcioł z klasy VII B

Tytuł „Szkolny Ekolog” zdobył:  Szymon Wójcikowski z klasy VIII B

Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Sprzątamy dla Polski. Celem tej akcji, była nie tylko troska o środowisko naturalne swojej najbliższej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki. Uczniowie z naszej szkoły wspólnie z wychowawcami posprzątali wyznaczone rejony w najbliższej okolicy, taki „mały skrawek powierzchni naszej planety”.

Anna Resiak